Przeczytaj także:
Napisany w języku PHP, wykorzystuje bazę danych MySQL. i jest rozpowszechniany…